[Download] Hóa học vô cơ Tập 1 – Hoàng Nhâm

Cuốn ” Hóa học vô cơ Tập 1 ” là tập thứ nhất trong bộ ba tập về hóa học vô cơ. tất cả các chủ đề về hóa học vô cơ đều gói gọn trong cuổn sách này. Tiện ích sẽ tặng bạn pdf của bộ sách này

Hóa học vô cơ Tập 1 – Nội dung cơ bản: Đại cương về hóa vô cơ

Chương 1: Những khái niệm cơ bản của hóa học

Chương 2: Cấu tạo nguyên tử

Chương 3: Cấu tạo phân tử

Chương 4: Cấu tạo chất

Chương 5: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố

Chương 6: Nhiệt hóa học và nhiệt động hóa học

Chương 7: Động hóa học

Chương 8: Cân bằng hóa học

Chương 9: Dung dịch

Chương 10: Hóa học và dòng điện

Tải xuống

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *